Stránka pro
profesionály v oboru

Vítejte kolegové ...

Laskavě prosím o alespoň rámcové sdělení o plánovaném léčebném postupu u pacienta, který žádá o vyšetření a ošetření. Zejména u složitějších případů se naše léčebné postupy doplňují a vzájemně prolínají, či na sebe navazují.

Pokud je pacient ve Vaší péči dlouhodobě a máte chronologický soubor rtg/opg snímků, lze určit prognózu chrupu a lépe predikovat a plánovat léčbu. Za tyto snímky Vám budu nesmírně vděčná.

Každou vstupní konzultaci se snažím pacienta vybavit lékařskou zprávou s mým návrhem plánu léčby a případně prosbou o spolupráci. V případě první fáze ošetření pacienta, doporučuji protetické práce zhotovit pouze provizorní, jelikož parodontologickou intervencí se výsledné protetické ošetření bude měnit v průběhu hojení.

Pro studenty aktuálně nabízíme ...
  • Stáž na oddělení parodontologie pro studenty Dentální hygieny
  • Stáž pro studenty oboru Zubního lékařství

Základní soubor informací týkající se přípravy pacienta na konzultaci před ošetřením zubními implantáty či na parodontologii. Je vhodné pacienta předem informovat o možnostech léčby a jen dobře informovaný pacient může učinit správné rozhodnutí ohledně vlastního zdraví.

  • žádanka na vyšetření v centru UNIDENT
  • očekávání lékaře
  • očekávání pacienta
  • nástin dosavadního konzervativního ošetření
  • přístup pacienta k zubní hygieně, návyky – zlozvyky
  • soubor snímků – pokud existují

Příprava pacienta na parodontologické či předimplantační vyšetření

Jak diagnostikovat orální restrikce

Soudobé lékařství se stále více otevírá interdisciplinární spolupráci a s kolegy v oblasti logopedie (orální restrikce, tahy řas v ústní dutině), laktačním poradkyním, ORL (chrápání, záněty středouší, spánková apnoe) a fyzioterapie (posturální obtíže spojené s protruzním držením těla) nabízíme spoluprácí v oblasti orofaciálních myofunkčních poruch.

Plánovaná školení/semináře/stáže ...

termín
dle dohody

9.00 - 16.00

Stáž ve spolupráci se společností MyoMastery

Orální restrikce a myofunkční poruchy v praxi zubního lékařství (implementace do praxe) 

termín
dle dohody

10.00 - 15.00

Stáž ve spolupráci se společností Biomed Praha

Seznámení a plánování v programu ICX- Magellan X
(navigovaná implantologie)

termín
dle dohody

9.00 - 17.00

Stáž ve spolupráci se společností BelDental

Pomůcky a workflow produktů Myobrace